logo_Sanidrome Bouter_FC
Zoals iedere vereniging heeft ook VVAC een constante zorg om haar financiën op korte en langere termijn rond te krijgen. Deze zorg is door het ambitieuze bouwplan wat heftiger aanwezig dan normaal. Op allerlei manieren wordt door het bestuur en overige vrijwilligers middelen gezocht en gevonden om geld naar de clubkas te krijgen. Denk hierbij aan de uitgegeven renteloze lening, de club van honderd, de sponsoren van de diverse elftallen, de stichting vrienden van VVAC en de geweldige serie reclameborden waar Dik de Groot voor heeft gezorgd.
Ook is er vanuit het bestuur de wens naar voren gekomen om de regionale ondernemers wat meer proberen te binden aan de vereniging. Vele van deze ondernemers doen al het een en ander aan sponsering, maar de gedachte was dat een en ander constructiever zou kunnen. Al pratende aan de bar is toen het idee ontstaan om een business club op te gaan richten. Na overleg met het bestuur zijn wij vervolgens een en ander handen en voeten gaan geven. Deze ‘wij’ zijn Cees Schep, Frans den Adel, Bas van Zessen, Nils Bakker, Wim de Groot, Arie den Besten, Ad Visser, Jos Oskam en Wim Stuij. Wij allemaal hebben gevoetbald of voetballen nog steeds bij VVAC en dragen de vereniging een warm hart toe. Als eerste is er een stichting Businessclub VVAC opgericht. De bovengenoemde personen nemen allemaal deel in het bestuur van de stichting. In de statuten van de stichting zijn de doelstellingen van de business club vastgelegd.
Deze zijn in hoofdlijnen:

  • Het mede zorgen voor een bredere financiële basis van onze vereniging
  • Het bevorderen van het netwerken van de donateurs door het organiseren van activiteiten
  • Het ondersteunen met expertise van het bestuur van de vereniging
  • Het adviseren van het bestuur terzake van de besteding van de gelden

Inmiddels zijn ruim vijftig bedrijven aangesloten bij de businessclub. Zij hebben zich verplicht tenminste voor drie jaar de club met een voor ieder gelijk bedrag van € 500,- te ondersteunen. Van de bijeen gebrachte gelden zal maximaal 25% besteed worden aan het organiseren van activiteiten en de rest komt ten goede aan de vereniging. Er zijn inmiddels meerdere bezochte bijeenkomsten georganiseerd.

Voor degene die zich wellicht zorgen maken over onze bedoelingen kan ik u zeggen dat de businessclub zich op geen enkele wijze met de gang van zaken binnen VVAC zal bemoeien. Zij kan dit al niet gezien de statuten van de Stichting en bovendien hebben we een uitstekend bestuur bij onze vereniging.
Kent u mensen die zich bij ons zouden willen aansluiten geeft u dat dan door aan één van de genoemde bestuursleden of neem via het contactformulier contact met ons op.

 

Pin It